UTAR dan Samaiden Tempa Laluan Baharu dalam Pendidikan Tenaga Boleh Diperbaharui

UTAR dan Samaiden Tempa Laluan Baharu dalam Pendidikan Tenaga Boleh Diperbaharui

MOU Menetapkan Tahap untuk Pembelajaran Lanjutan dan Pertumbuhan Industri dalam Sektor Boleh Diperbaharui

Petaling Jaya, 18 Januari 2024 – Samaiden Group Berhad (“Samaiden”), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa hari ini memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) penting dengan Universiti Tunku Abdul Rahman (“UTAR”).

Perkongsian ini menandakan satu langkah kritikal ke arah menyepadukan kehebatan akademik dengan kepakaran industri, khususnya dalam bidang tenaga boleh diperbaharui.

UTAR, diiktiraf untuk rangkaian komprehensif program sarjana muda dan pascasiswazah, bekerjasama dengan Samaiden, pakar dalam tenaga boleh diperbaharui, operasi, perkhidmatan penyelenggaraan dan perundingan alam sekitar. MOU ini mewujudkan rangka kerja kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan amalan pendidikan dan profesional, memberi manfaat kepada pelajar, fakulti dan profesional industri.

Kerjasama tersebut memerlukan pertukaran idea dan kemudahan, termasuk lampiran kakitangan dan lawatan untuk memperkaya pembangunan kurikulum dan penyertaan dalam aktiviti yang berkaitan dengan industri. Ia juga termasuk menganjurkan lawatan sambil belajar industri untuk pelajar UTAR, lawatan kakitangan bersama untuk pembangunan profesional, dan meningkatkan pengalaman pembelajaran.

Tambahan pula, perkongsian itu memberi tumpuan kepada membangunkan latihan kemahiran dan pendidikan berterusan untuk kakitangan industri dan menyediakan peluang pembangunan kerjaya untuk pelajar, dengan berkesan merapatkan jurang antara akademia dan sektor tenaga boleh diperbaharui.

Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman, Ir. Profesor Dato’ Dr. Ewe Hong Tat berkongsi kegembiraannya mengenai perkongsian itu: “MOU dengan Samaiden ini bukan sekadar perkongsian; ia adalah jambatan yang menghubungkan teori akademik dengan amalan industri, yang penting dalam bidang tenaga boleh diperbaharui yang berkembang pesat. Dengan bekerjasama, kami mencipta peluang untuk pelajar dan kakitangan kami untuk mendapatkan pengalaman dan pandangan langsung tentang cabaran dan kemajuan dunia sebenar dalam sektor ini. Matlamat kami adalah untuk memupuk persekitaran pembelajaran dan inovasi yang melampaui bilik darjah, menyediakan graduan kami untuk menjadi bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga profesional yang boleh menyesuaikan diri dan berfikiran ke hadapan dalam bidang tenaga boleh diperbaharui.”

UTAR dan Samaiden Tempa Laluan Baharu dalam Pendidikan Tenaga Boleh Diperbaharui
Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee menghuraikan kerjasama itu: “Penjajaran kami dengan UTAR adalah satu langkah ke arah memupuk generasi baharu pakar dalam tenaga boleh diperbaharui. Perkongsian ini merupakan penjelmaan komitmen kami terhadap pembangunan dan inovasi yang mampan. Dengan menyepadukan pandangan dan kepakaran industri kami dengan ketegasan akademik UTAR, kami meletakkan asas untuk pelajar cemerlang dalam tenaga boleh diperbaharui, bidang yang penting untuk masa depan planet kita. Kami teruja untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan ini, menyumbang kepada pendidikan individu yang tidak lama lagi akan memimpin dan berinovasi dalam usaha mencari penyelesaian tenaga mampan.”

Inisiatif antara UTAR dan Samaiden ini adalah bukti sinergi yang semakin meningkat antara institusi pendidikan dan industri tenaga boleh diperbaharui, bertujuan untuk memupuk pembangunan mampan dan inovasi.

© 2023 BlackButterfly DesignArts