Saham IPO CNERGENZ Berhad Terlebih Langganan Sebanyak 40.32 Kali

Kuala Lumpur, 13 Mei 2022 – CNERGENZ Berhad (“CNERGENZ” atau “Syarikat”) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa peruntukan saham kepada orang ramai Malaysia daripada IPOnya telah terlebih langgan sebanyak 40.32 kali.

IPO CNERGENZ terdiri daripada terbitan awam sebanyak 100,000,000 Saham biasa baharu yang disediakan untuk permohonan mengikut cara berikut: –

  • 25,000,000 Saham Terbitan tersedia untuk permohonan oleh Orang Awam Malaysia;
  • 10,000,000 Saham Terbitan dikhaskan untuk permohonan oleh pengarah dan pekerja yang layak serta orang yang telah menyumbang kepada kejayaan kumpulan CNERGENZ (“Orang Yang Layak”);
  • 52,750,000 Saham Terbitan melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan/atau terpilih yang dikenal pasti; dan
  • 12,250,000 Saham Terbitan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera dikenal pasti yang diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Malaysia (“MITI”);

dan tawaran untuk 50,000,000 Saham Tawaran melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang dikenal pasti yang diluluskan oleh MITI.

Sebanyak 16,186 permohonan untuk 1,033,093,200 Saham Terbitan diterima daripada Orang Awam Malaysia, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 40.32 kali. Sebanyak 9,089 permohonan untuk 376,239,100 Saham Terbitan telah diterima di bawah kategori Bumiputera, mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 29.10 kali, manakala sejumlah 7,097 permohonan untuk 656,854,100 Saham Terbitan telah diterima di bawah kadar langganan 51 Awam Malaysia yang lain, mewakili 5 kali lebihan daripada kategori Awam Malaysia.

Sementara itu, sejumlah 10,000,000 Saham Terbitan yang tersedia untuk permohonan oleh Orang Yang Layak juga telah dilanggan sepenuhnya.

Encik Lye Yhin Choy, Ketua Pegawai Eksekutif CNERGENZ Berhad
Encik Lye Yhin Choy, Ketua Pegawai Eksekutif CNERGENZ Berhad

Ketua Pegawai Eksekutif CNERGENZ Berhad, Encik Lye Yhin Choy, berkata, “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pelabur kerana memberikan kepercayaan mereka kepada kami. Kami amat gembira dengan penerimaan IPO kami kerana ia menunjukkan keyakinan pelabur yang mendalam terhadap perniagaan kami, keupayaan penyelesaian kami, dan keyakinan keseluruhan dan pandangan positif industri elektronik dan semikonduktor.”

Ketua Pegawai Eksekutif UOB Kay Hian Securities (M) Sdn. Bhd. (“UOB Kay Hian”), Encik David Lim berkata, “Sambutan terhadap IPO CNERGENZ adalah cerminan selera pelabur terhadap perniagaan yang mempunyai prospek yang kukuh pada asasnya dan rancangan pertumbuhan yang kukuh. Syarikat berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan dan pelaburan berterusan dalam industri elektronik dan semikonduktor di Malaysia, Vietnam dan Thailand.

UOB Kay Hian, sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan sempena IPO, telah mengesahkan bahawa 52,750,000 Saham Terbitan melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan/atau terpilih yang dikenal pasti telah diterbitkan sepenuhnya.

Syarikat dijangka disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Securities pada 24 Mei 2022.

© 2023 BlackButterfly DesignArts