Malaysian Genomics Pacu Program Perluasan

Kumpulan memaksimumkan hasil untuk memulakan rancangan pengembangan termasuk cadangan menukar nama kepada ‘Rinani Life Sciences Berhad’

Petaling Jaya, 25 Julai 2023 – Malaysian Genomics Resource Centre Berhad (“Malaysian Genomics” atau “the Group”; Bursa: MGRC, 0155), pakar genomik dan biofarmaseutikal terkemuka, hari ini mengumumkan penyelesaian Penempatan Persendirian yang dilaksanakan oleh Syarikat dengan objektif untuk memulakan rancangan pengembangan melalui penggunaan hasil yang diperoleh daripada Penempatan Persendirian.

Penempatan persendirian melibatkan penerbitan 7 juta saham biasa (“Saham Peletakan”) pada harga RM0.41 sesaham penempatan (“Harga Terbitan”) yang telah meningkatkan hasil kasar sehingga lebih kurang RM2.87 juta. Hasilnya akan disalurkan kepada modal kerja Syarikat dan ditolak dengan anggaran perbelanjaan Penempatan Persendirian.

Antara rancangan perkembangan itu termasuk cadangan penukaran nama daripada “Malaysian Genomics Resource Centre Berhad” kepada “Rinani Life Sciences Berhad”, cadangan pengurangan modal saham terbitan dan penubuhan dan pelaksanaan pelan insentif jangka panjang (“LTIP”) sehingga 30.0% daripada jumlah modal saham terbitan Syarikat.

Ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan tonggak perniagaan MGRC, yang termasuk penjujukan dan analisis genomik, produk terapi sel dan gen serta berkembang ke runcit melalui farmasi dan klinik di bawah inisiatif FMCG (Barang Pengguna Bergerak Pantas) mereka, di mana akan memperkenalkan produk kosmeseutikal seperti pencuci muka, serum muka dan serum muka di bawah jenama Rejuvium.

MGRC juga ingin mengumumkan kemunculan Datin Sri Jacqueline Hia Kee (“Datin Sri Jacqueline”) sebagai pemegang saham besar baharu selepas memperoleh 5.10% kepentingan dalam MGRC melalui 7 juta Saham Penempatan. Datin Sri Jacqueline, yang merupakan Miss Malaysia World 1993/1994, mempunyai semangat yang mendasari bahawa dedikasi MGRC terhadap penjagaan kesihatan dan sains dikaitkan dengan peningkatan kualiti hidup, terutamanya dalam sains hayat, kesihatan dan kecantikan.

Azri Azerai, Pengarah Eksekutif Malaysian Genomics
Azri Azerai, Pengarah Eksekutif Malaysian Genomics

Azri Azerai, Pengarah Eksekutif Malaysian Genomics, berkata, “Kami berbesar hati mengalu-alukan Datin Sri Jacqueline ke MGRC dan Rinani Group Berhad dan berharap dapat menambah lebih ramai individu yang dihargai seperti beliau ke dalam Kumpulan. Dengan pandangan dan sokongan beliau, kami akan merebut peluang yang akan memanfaatkan pertumbuhan MGRC dalam jangka masa panjang.”

Dalam perkembangan terkini, Rinani Group Berhad (“Rinani”) menjadi pemegang saham yang besar setelah memperoleh 5.85% kepentingan bersamaan dengan 7.62 juta saham dalam MGRC dan kini telah meningkatkan pegangannya kepada 10.64% bersamaan 14.60 juta saham dalam MGRC. MGRC juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan DLF Engineering Pte Ltd untuk mengedarkan ujian saringan genetik di Singapura serta Toticell Ltd untuk meluaskan jangkauan mereka di Bangladesh. Pelaburan serta perjanjian yang dibuat memastikan keyakinan dalam Kumpulan dalam peralihan berterusan mereka ke arah biofarmaseutikal dan inisiatif pertumbuhan lain sambil mengembangkan rangkaian geografi mereka.

© 2024 BlackButterfly DesignArts