KPJ Healthcare Melupuskan Perniagaan Penjagaan Warga Emasnya di Australia, Tumpu Fokus pada Pasaran Perkhidmatan Kesihatan Malaysia

KPJ Healthcare Melupuskan Perniagaan Penjagaan Warga Emasnya di Australia, Tumpu Fokus pada Pasaran Perkhidmatan Kesihatan Malaysia
Chin Keat Chyuan, President _ Managing Director of KPJ Healthcare

Kuala Lumpur, 13 Disember 2023 – KPJ Healthcare Berhad (“KPJ Healthcare” atau “Kumpulan”), penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta terbesar di Malaysia, telah mengumumkan penjualan keseluruhan operasi bagi fasiliti penjagaan warga emas berpangkalan di Australia di bawah anak syarikat miliknya, Jeta Gardens (Qld) Pty Ltd (“Jeta Gardens”) dan Jeta Gardens Aged Care (Qld) Pty Ltd (“JGAC”). Pelupusan strategik ini membolehkan Kumpulan menumpukan fokus untuk mengukuhkan komitmen bagi mengembangkan lagi pertumbuhan pasaran perkhidmatan kesihatan di Malaysia.

Jeta Gardens merupakan sebahagian daripada portfolio besar KPJ Healthcare yang turut merangkumi pemilikan operasi antarabangsa dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan warga emas yang berkualiti di Queensland, Australia. Pelupusan strategik tersebut melibatkan penjualan dan pemindahan aset dan pemansuhan liabiliti terpilih yang berkaitan dengan operasi perniagaan yang dijangka bakal mencatatkan untung bersih sebanyak AUD 6.171 juta (kira-kira RM 18.938 juta). Ini sejajar dengan strategi Kumpulan untuk mengoptimumkan kecekapan operasi dan memberi tumpuan untuk memacu pertumbuhan dalam Malaysia.

“KPJ Healthcare sedang menjalani transformasi strategik dengan matlamat yang jelas – untuk mengukuhkan perkhidmatan utama kami di pasaran domestik, yang mana kami telah berjaya membina legasi berasaskan kepercayaan dan kecemerlangan selama lebih 40 tahun,” kata Chin Keat Chyuan, Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Penjagaan kesihatan.

“Kami percaya langkah ini akan membolehkan kami berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan, lebih responsive terhadap pasaran yang dinamik dan merangsang trajektori pertumbuhan keseluruhan kami. Penyelarasan strategik ini adalah selari dengan komitmen kami untuk memberikan nilai luar biasa kepada kesemua pihak yang berkepentingan sekaligus mengukuhkan dedikasi kami untuk terus cemerlang dalam pasaran utama,” tambah Chin.

Pelupusan tersebut dijangka selesai pada suku pertama 2024. Pembeli akan menanggung sebarang  liabiliti setelah proses penjualan selesai sekiranya ada.

© 2024 BlackButterfly DesignArts