Hari Bumi: BidMyAsset Menangani Salah Satu Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia Demi Kelestarian Sektor Perindustrian & Pembuatan

  • BidMyAsset telah mengumumkan rancangan untuk membangunkan sebuah ekosistem berdasarkan ESG yang memberi tumpuan kepada penggunaan semula aset perindustrian, seiring dengan matlamat menjadi negara Neutral Karbon menjelang tahun 2050.
  •  Organisasi mensasarkan untuk memfasilitasi pengurangan pelepasan karbon sebanyak 200,000 tan metrik menjelang 2030 melalui usahasama ini.
Hari Bumi: BidMyAsset Menangani Salah Satu Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia Demi Kelestarian Sektor Perindustrian & Pembuatan

Kuala Lumpur, 17 April 2024 — Sempena Hari Bumi pada 22 April 2024, BidMyAsset, platform dalam talian yang memberi tumpuan kepada peningkatan hayat kedua aset dalam sektor perindustrian dan pembuatan, menambah penekanan terhadap kepentingan Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (ESG). Langkah ini dijangka akan membawa revolusi dalam sektor ini dengan memperkenalkan ekosistem yang menyokong kelestarian secara berkesan.

Ekosistem ini akan mengintegrasikan penilaian aset, analisis data yang menyeluruh, penilaian tapak, dan penjualan aset dalam talian. Ia juga meliputi semua pengaturan logistik untuk pemindahan aset dengan penilaian terperinci serta pengesanan metrik jejak karbon untuk peralatan dan aset yang berkaitan.

Inisiatif ini berkait rapat dengan peningkatan komitmen untuk mengurangkan pelepasan karbon di seluruh dunia, terutamanya dalam sektor pembuatan dan pengeluaran yang menyumbang satu perlima daripada pelepasan karbon global. Usaha ini juga selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-12 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara neutral karbon menjelang tahun 2050.

Kami telah berpengalaman hampir dua dekad dalam memimpin revolusi proses pembuangan aset. Asas utama kami seperti kecekapan, integriti, dan nilai, menjadi panduan dalam misi kami untuk menjadi syarikat pengurusan pembuangan aset utama di Asia,” kongsi Jeevan Muniandy, Pengasas Bersama BidMyAsset.

“Kami memikul tanggungjawab dan kuasa yang berat untuk memberi kesan yang bermakna terhadap kelestarian dalam salah satu sektor yang paling penting. Adalah wajar kami mengambil peluang sempena Hari Bumi ini untuk mengukuhkan niat kami dengan melakukan bahagian dalam mendorong Malaysia dan dunia ke arah masa depan yang lebih lestari,” Jeevan menyambung.

Setakat ini, organisasi ini menganggarkan telah memainkan peranan dalam mengurangkan pelepasan karbon sebanyak hampir 10 tan metrik dalam sektor berkenaan melalui penggunaan semula dan penggunaan pelbagai peralatan dan aset industri sepanjang 19 tahun yang lalu. Dengan cita-cita yang tinggi untuk mengembangkan perkhidmatan teras dan jangkauan pemasaran, BidMyAsset menyasarkan untuk menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon sebanyak 200,000 tan metrik secara langsung dan tidak langsung, menjelang tahun 2030.

BidMyAsset sebagai peneraju dalam penyelesaian pelupusan aset yang lestari mengaplikasikan kepakarannya dalam penilaian aset dengan menggunakan pendekatan dan perkongsian inovatif untuk memaksimumkan nilai aset sambil meminimumkan kesan alam sekitar.

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi ini adalah analisis jejak karbon dan penilaian kitaran hayat yang merupakan alat kritikal dalam bidang ESG untuk mengukur dan memahami impak alam sekitar dengan lebih baik.

Kami yakin dengan data yang diperolehi, berserta perkhidmatan kami yang telus dan cekap, akan memberi pengusaha dan pemilik kelebihan yang amat berguna untuk meningkatkan usaha kelestarian mereka. Dengan maklumat ini, perniagaan boleh mengoptimumkan proses dan membuat keputusan yang berinformasi untuk meningkatkan kelestarian – baik untuk faedah individu atau faedah kolektif negara dan di peringkat global,” tambah Jeevan.

BidMyAsset telah memudahkan urus niaga aset yang telus, cekap, dan adil, serta menjadi penghubung antara pembeli dan penjual di seluruh dunia. Ini termasuk syarikat seperti Ann Joo Berhad, Panasonic Appliance dan Kobelco Material & Copper Tube Sdn Bhd (KMCT) di pasaran seperti Malaysia, Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan banyak lagi.

Dengan matlamat untuk memaksimumkan pulangan pelanggan dan mengekalkan keadilan, BidMyAsset bekerjasama rapat dengan pelanggan dan rakan kongsi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. BidMyAsset membantu pihak berkepentingan untuk memulihkan inventori lebihan yang tidak berprestasi, mengoptimumkan keuntungan modal dan memenuhi matlamat kelestarian mereka dengan memanfaatkan rangkaian dan kepakaran yang luas.

BidMyAsset menegaskan komitmennya terhadap prinsip profesionalisme, kebolehpercayaan, dan kelestarian dengan mengubah warna logonya kepada biru sebagai simbol komitmen untuk bertanggungjawab dalam isu kelestarian.

Dalam memulakan perjalanan ke arah transformatif, BidMyAsset merancang untuk mengembangkan portfolio perkhidmatannya dan menjangkau seluruh pasaran dengan perancangan untuk menerokai negara Vietnam dan India pada tahun-tahun akan datang.

Untuk maklumat lanjut tentang BidMyAsset dan penyelesaian pelupusan aset yang inovatif, sila layari www.BidMyAsset.com.

© 2023 BlackButterfly DesignArts