Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/runcloud/webapps/ramaramamy/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

MoneyHero Group Berjaya Selesaikan Gabungan Perniagaan Dengan Bridgetown Holdings Limited

2023-10-14T05:37:05Z
  • Hasil  ~US$100 juta akan digunakan untuk mempercepatkan pertumbuhan organik dan mencari peluang M&A yang berpotensi untuk mengukuhkan lagi kedudukan utama pasaran MoneyHero Group di Asia Tenggara Raya, rantau pertumbuhan menarik yang mengalami peralihan pantas ke arah saluran digital untuk pengedaran produk kewangan
  • Urus niaga menilai MoneyHero Group pada nilai perusahaan sebanyak AS$200 juta dan nilai ekuiti  kira-kira US$198 juta pada asas pra-wang dan pada nilai perusahaan ~US$310 juta dan nilai ekuiti ~US$283 juta pada asas pasca-wang

SINGAPURA dan HONG KONG, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompareAsia Group Capital Limited (“MoneyHero” atau “Syarikat”), sebuah platform produk kewangan peneraju pasaran di Asia Tenggara Raya, melengkapkan gabungan perniagaan yang diumumkan sebelum ini dengan Bridgetown Holdings Limited (NASDAQ: BTWN) (“Bridgetown”), sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas yang ditubuhkan sebagai kerjasama antara Pacific Century Group (“Pacific Century”) dan Thiel Capital LLC (“Thiel Capital”), pada 12 Oktober 2023 (Waktu Timur). Gabungan perniagaan telah diluluskan oleh pemegang saham Bridgetown dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Pemegang Saham Bridgetown yang berlangsung pada 10 Oktober 2023.

Saham biasa dan waran awam MoneyHero Limited (“PubCo”) dijangka mula didagangkan di Pasaran Saham Nasdaq (“Nasdaq”) di bawah simbol penanda “MNY” dan “MNYWW” pada 13 Oktober 2023.

Butiran Transaksi

Pelengkapan gabungan perniagaan menilai MoneyHero pada nilai perusahaan sebanyak ~US$310 juta dan nilai ekuiti ~US$283 juta selepas menggambarkan hasil bersih daripada urus niaga.

MoneyHero menerima ~US$100 juta hasil kasar sepenuhnya melalui sumbangan wang tunai yang disimpan dalam akaun amanah Bridgetown, selepas mengambil kira penebusan kira-kira 36% saham awam Bridgetown.

“Kami berbangga kerana telah mencapai pencapaian penting ini dalam perjalanan kami,” ulas Prashant Aggarwal, Ketua Pegawai Eksekutif MoneyHero. “Penggabungan kami dengan Bridgetown bukan sahaja menyediakan modal untuk memajukan visi strategik kami, tetapi juga mengukuhkan komitmen teguh kami untuk memudahkan keputusan kewangan bagi jutaan pengguna kami di Singapura, Hong Kong, Filipina, Malaysia dan Taiwan. Perkongsian ini akan mengukuhkan lagi kedudukan pasaran utama kami melalui pelaburan berterusan dalam platform produk kewangan peringkat teratas kami yang bertindak sebagai jambatan penting antara pengguna dan institusi kewangan di rantau pertumbuhan tinggi Asia Tenggara Raya.”

MoneyHero akan meraikan acara penting ini dengan membunyikan Loceng Pembukaan NASDAQ pada hari Jumaat, 13 Oktober.

“MoneyHero sedang memperkasakan penyedia perkhidmatan kewangan di rantau Asia Tenggara Raya untuk mengubah cara mereka berhubung dengan pengguna—dan kami berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada perjalanannya untuk menjadi platform dalam talian isi rumah bagi tawaran kewangan runcit di rantau ini,” kata Matt Danzeisen, Pengerusi, Bridgetown. “Kami percaya MoneyHero adalah peneraju mantap dalam pasaran yang dinamik dan berkembang ini dan kami teruja untuk menyokong Prashant dan pasukannya yang berbakat untuk mencipta nilai berkekalan bagi para pemegang saham, pekerja dan rakan kongsi kami.”

Penasihat

Kirkland & Ellis berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada MoneyHero Group.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada Bridgetown.

Perihal MoneyHero Group

MoneyHero Group, dahulunya dikenali sebagai Hyphen Group atau CompareAsia Group, ialah sebuah peneraju pasaran dalam sektor pengagregatan dan perbandingan kewangan peribadi dalam talian di Asia Tenggara Raya. Syarikat ini beroperasi di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Filipina dan Malaysia dengan jenama pasaran tempatan masing-masing, pada masa ini mempunyai 270 rakan kongsi komersial dan mempunyai 9.1 juta purata Pengguna Unik Bulanan pada separuh pertama tahun 2023.

Untuk maklumat lanjut, termasuk Pembentangan Pelabur, sila lawati https://www.moneyherogroup.com/

Perihal Bridgetown Holdings

Bridgetown Holdings Limited ialah sebuah syarikat cek kosong yang diperbadankan untuk tujuan melaksanakan penggabungan, pertukaran saham, pemerolehan aset, pembelian saham, penyusunan semula atau gabungan perniagaan yang serupa dengan satu atau lebih perniagaan, dengan tumpuan kepada teknologi, perkhidmatan kewangan atau sektor media di Asia Tenggara. Syarikat itu dibentuk sebagai kerjasama antara Pacific Century Group dan Thiel Capital, diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan, Daniel Wong, dan Pengerusi Matt Danzeisen.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati https://www.bridgetownholdings.net/

Maklumat Hubungan

Untuk MoneyHero Group:

Kate Lee [email protected]

Ruby Chou [email protected]

Untuk Bridgetown Holdings:

Karin Wong
+852 9755 6265
[email protected]

MAKLUMAT PERUNDANGAN PENTING

Pernyataan Prospektif

Komunikasi ini termasuk “pernyataan prospektif” dalam pengertian undang-undang sekuriti persekutuan Amerika Syarikat berkenaan Gabungan Perniagaan yang dicadangkan. Semua penyata selain daripada penyataan fakta sejarah yang terkandung dalam komunikasi ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyata tentang penyenaraian sekuriti PubCo, potensi pertumbuhan pasaran tempat PubCo beroperasi dan potensi faedah daripada penyempurnaan Gabungan Perniagaan yang dicadangkan adalah pernyataan prospektif. Beberapa penyataan prospektif ini boleh dikenal pasti dengan menggunakan perkataan yang prospektif, termasuk "unjuran," "percaya," "harapkan," "berpotensi," "bersambung," "mungkin," "akan," "sepatutnya,” “boleh,” “mencari,” “meramalkan,” berniat,” trend,” rancangan,” anggaran,” jangka" atau versi negatif perkataan ini atau perkataan lain yang seumpamanya. Semua pernyataan prospektif adalah berdasarkan anggaran dan ramalan dan mencerminkan pandangan, andaian, jangkaan dan pendapat Bridgetown dan Syarikat yang semuanya tertakluk kepada perubahan disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk, tanpa had, perubahan dalam keadaan ekonomi umum. Sebarang anggaran, andaian, jangkaan, ramalan, pandangan atau pendapat sedemikian, sama ada dikenal pasti atau tidak dalam komunikasi ini, harus dianggap sebagai petunjuk, permulaan dan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak boleh dipercayai sebagai petunjuk keputusan masa depan.

Pernyataan prospektif dan ramalan dan unjuran kewangan yang terkandung dalam komunikasi ini tertakluk kepada beberapa faktor, risiko dan ketidakpastian. Potensi risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material berbanding yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan prospektif termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan dalam perniagaan, pasaran, kewangan, politik dan keadaan undang-undang; risiko Gabungan Perniagaan mengganggu rancangan dan operasi semasa Bridgetown atau Syarikat akibat daripada pengumuman dan penyempurnaan Gabungan Perniagaan; ketidakupayaan PubCo untuk mendapatkan atau mengekalkan penyenaraian sekuritinya di Nasdaq berikutan Gabungan Perniagaan; kegagalan untuk merealisasikan faedah yang dijangkakan daripada Gabungan Perniagaan; risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian unjuran maklumat kewangan berkenaan dengan Syarikat; jumlah permintaan penebusan yang dibuat oleh pemegang saham Bridgetown dan jumlah dana yang tersedia dalam akaun amanah Bridgetown; keupayaan Syarikat untuk menarik pelanggan baharu dan mengekalkan pelanggan sedia ada dengan cara yang kos efektif; tekanan persaingan dalam dan sebarang gangguan kepada industri di mana Syarikat dan anak syarikatnya ("Kumpulan") beroperasi; keupayaan Kumpulan untuk mencapai keuntungan walaupun mempunyai sejarah kerugian; dan keupayaan Kumpulan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya dan mengurus pertumbuhannya; keupayaan Kumpulan untuk memenuhi jangkaan pengguna; kejayaan penawaran produk atau perkhidmatan baharu Kumpulan; keupayaan Kumpulan untuk menarik trafik ke laman webnya; kawalan dalaman Kumpulan; turun naik dalam kadar pertukaran mata wang asing; keupayaan Kumpulan untuk mendapatkan modal; liputan media Kumpulan; keupayaan Kumpulan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang mencukupi; perubahan dalam persekitaran kawal selia (seperti undang-undang anti-amanah, sekatan pemilikan asing dan rejim cukai) dan keadaan ekonomi am di negara tempat Kumpulan beroperasi; keupayaan Kumpulan untuk menarik dan mengekalkan pekerja pengurusan dan mahir; kesan pandemik COVID-19 atau sebarang wabak lain ke atas perniagaan Kumpulan; kejayaan pelaburan dan pemerolehan strategik Kumpulan, perubahan dalam hubungan Kumpulan dengan pelanggan semasa, pembekal dan pembekal perkhidmatannya; gangguan kepada sistem dan rangkaian teknologi maklumat Kumpulan; keupayaan Kumpulan untuk mengembangkan dan melindungi jenamanya dan reputasi Kumpulan; keupayaan Kumpulan untuk melindungi harta inteleknya; perubahan dalam peraturan dan kontingensi lain; keupayaan Kumpulan untuk mencapai kecekapan cukai bagi struktur korporatnya dan pengaturan antara syarikat; litigasi berpotensi dan masa depan yang mungkin Kumpulan akan terlibat; dan kerugian yang tidak dijangka, turun nilai atau hapus kira, penstrukturan semula dan penjejasan atau caj lain, cukai atau liabiliti lain yang mungkin ditanggung atau diperlukan selepas, atau berkaitan dengan, penyempurnaan Gabungan Perniagaan dan kemajuan teknologi dalam industri Kumpulan. Senarai faktor yang disebut di atas adalah tidak menyeluruh. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti faktor yang disebut di atas dan risiko dan ketidakpastian lain yang diterangkan dalam bahagian "Faktor Risiko" dalam penyata pendaftaran PubCo pada Borang F-4 ("Penyataan Pendaftaran"), pernyataan/prospektus proksi yang dibincangkan di bawah, laporan berkala Bridgetown dan dokumen lain yang difailkan oleh PubCo atau Bridgetown dari semasa ke semasa dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (“SEC”). Pemfailan ini mengenal pasti dan menangani risiko dan ketidakpastian penting lain yang boleh menyebabkan peristiwa dan keputusan sebenar banyak berbeza berbanding yang terkandung dalam pernyataan prospektif. Di samping itu, mungkin terdapat risiko tambahan yang tidak diketahui oleh Bridgetown atau Syarikat pada masa ini, atau yang dipercayai oleh Bridgetown atau Syarikat pada masa ini adalah tidak penting, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza berbanding yang terkandung dalam pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif mencerminkan jangkaan, rancangan, unjuran atau ramalan Bridgetown dan Syarikat tentang peristiwa dan pandangan masa hadapan. Jika mana-mana risiko menjadi kenyataan atau andaian Bridgetown atau Syarikat terbukti tidak betul, keputusan sebenar mungkin berbeza secara material berbanding keputusan yang tersirat oleh pernyataan prospektif ini.

Pernyataan prospektif hanya digambarkan pada tarikh ia dibuat. Bridgetown dan Syarikat menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya boleh menyebabkan penilaian mereka berubah. Walaupun PubCo, Bridgetown dan Syarikat boleh memilih untuk mengemas kini pernyataan prospektif ini pada satu ketika pada masa hadapan, PubCo, Bridgetown dan Syarikat secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Kemasukan mana-mana penyataan dalam dokumen ini bukan merupakan pengakuan oleh Syarikat atau Bridgetown atau mana-mana orang lain bahawa peristiwa atau keadaan yang diterangkan dalam kenyataan tersebut adalah material. Pernyataan prospektif ini tidak seharusnya dipercayai sebagai mewakili penilaian Bridgetown atau Syarikat pada mana-mana tarikh selepas tarikh dokumen ini. Sehubungan itu, pergantungan yang tidak wajar tidak seharusnya diletakkan pada pernyataan prospektif. Selain itu, analisis Syarikat dan Bridgetown yang terkandung di sini bukanlah, dan tidak dimaksudkan sebagai, penilaian sekuriti, aset atau perniagaan Syarikat, Bridgetown atau mana-mana entiti lain.


GlobeNewswire is one of the world’s largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

© 2023 BlackButterfly DesignArts