Adagio Therapeutics Melaporkan Pengurangan dalam Aktiviti Peneutralan In Vitro ADG20 Terhadap Varian Omicron SARS-CoV-2

2021-12-14T17:58:00Z

Data In Vitro Yang Dilaporkan Sebelum Ini Menunjukkan bahawa Mutasi Omicron Individu Tidak Dikaitkan Dengan Lucut ADG20 Tidak Menggambarkan Ujian Tulen dan Pseudovirus Omicron

WALTHAM, Mass., Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang memfokuskan penemuan, pembangunan dan pengkomersialan penyelesaian berasaskan antibodi untuk penyakit berjangkit dengan potensi pandemik, hari ini menyediakan kemas kini berikutan analisis in vitro luaran untuk menilai aktiviti peneutralan ADG20 terhadap varian Omicron SARS-CoV-2. Data in vitro yang dihasilkan melalui ujian tulen dan juga pseudovirus bagi varian Omicron menunjukkan pengurangan lebih daripada 300 kali ganda dalam aktiviti peneutralan ADG20 terhadap Omicron. Analisis tambahan sedang dijalankan, dan syarikat ini merancang untuk melibatkan diri dengan agensi kawal selia dan kerajaan untuk menilai potensi peranan ADG20 dalam pencegahan dan rawatan COVID-19, terutamanya apabila pemahaman industri tentang epidemiologi dan kesan Omicron dan potensi varian baharu berkembang.

“Disebabkan oleh sifat epitope yang sangat konservatif dan imunoresesif diiktiraf oleh ADG20, kami menjangkakan bahawa ADG20 akan mengekalkan aktiviti peneutralan terhadap Omicron, selaras dengan aktiviti yang dipantau dalam model in vitro dengan semua varian kebimbangan lain yang diketahui,” kata Tillman Gerngross, Ph.D., ketua pegawai eksekutif Adagio. “Walaupun mutasi individu yang terdapat dalam domain pengikat reseptor Omicron tidak dikaitkan dengan lucut daripada ADG20 dalam konteks strain asal virus, data baharu menunjukkan bahawa gabungan mutasi yang terdapat dalam protein pepaku Omicron membawa kepada pengurangan peneutralan ADG20 yang tidak dicadangkan oleh data terdahulu. Kelaziman varian Delta yang berterusan di A.S. dan negara lain, evolusi varian SARS-CoV-2 dan kemungkinan coronavirus masa depan bermakna pelbagai terapi dan pendekatan diperlukan. Dengan pasukan pakar yang komited memajukan penyelesaian antibodi yang memerangi wabak yang belum pernah berlaku sebelum ini dan kunci kira-kira yang kukuh, kami menjalankan analisis tambahan untuk menilai laluan optimum untuk maju dengan ADG20 sebagai pilihan profilaksis dan rawatan untuk COVID-19.”

ADG20 ialah calon produk antibodi monoklonal (mAb) kajian yang direka untuk menyediakan aktiviti peneutralan yang luas dan poten terhadap SARS-CoV-2, termasuk varian yang membimbangkan, untuk pencegahan dan rawatan COVID-19 dengan potensi tempoh perlindungan sehingga satu tahun dengan satu suntikan. Dalam kajian in vitro yang didedahkan sebelum ini, ADG20 mengekalkan aktiviti terhadap varian kebimbangan terdahulu termasuk Alfa, Beta, Delta dan Gamma. Selain itu, data in vitro menunjukkan aktiviti peneutralan yang dikekalkan ADG20 terhadap panel pelbagai variasi SARS-CoV-2 yang beredar, termasuk varian Lambda, Mu dan Delta plus. Keselamatan dan keberkesanan ADG20 belum ditetapkan dan ADG20 tidak dibenarkan atau diluluskan untuk digunakan di mana-mana negara.

Adagio kini sedang menilai ADG20 dalam ujian klinikal Fasa 2/3 global untuk pencegahan dan juga rawatan COVID-19. Berdasarkan penemuan in vitro berkaitan dengan Omicron, Adagio merancang untuk menjeda pengambilan pesakit dalam percubaan rawatan COVID-19 Fasa 2/3 di tapak klinikal di Afrika Selatan, lokasi Omicron telah muncul sebagai varian dominan. Adagio sedang menilai langkah seterusnya untuk program ADG20nya.

Analisis in vitro juga dijalankan pada ADG10, mAb kedua dalam pembangunan, yang menunjukkan aktiviti peneutralan minimum terhadap varian Omicron dalam ujian peneutralan tulen dan juga pseudovirus.

Mengenai Adagio Therapeutics
Adagio (Nasdaq: Adagio ialah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang berfokuskan penemuan, pembangunan dan pengkomersialan penyelesaian berdasarkan antibodi untuk penyakit berjangkit dengan kemungkinan pandemik, termasuk COVID-19 dan influenza. Portfolio antibodi syarikat telah dioptimumkan menggunakan keupayaan kejuruteraan antibodi peneraju industri Adimab dan direka bentuk untuk memberikan pesakit dan klinisian potensi gabungan kemujaraban, kelebaran, perlindungan tahan lama (melalui lanjutan separuh hayat), keupayaan pengeluaran dan keupayaan mampu milik yang berkuasa. Portfolio antibodi SARS-CoV-2 Adagio merangkumi berbilang antibodi yang tidak bersaing dan meneutralkan secara meluas dengan epitop pengikat ketara, yang dibimbing ADG20. Adagio telah mempunyai kapasiti pengeluaran bagi penghasilan ADG20 dengan pengeluar kontrak pihak ketiga untuk menyokong penyelesaian percubaan klinikal dan pelancaran komersial awal, memastikan potensi kebolehcapaian meluas kepada orang di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.adagiotx.com.

Pernyataan Prospektif
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam makna Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Perkataan seperti “menjangkakan,” “percaya,” “mengharapkan,” “berniat,” “mengunjurkan,” dan “masa hadapan” atau ungkapan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif termasuk pernyataan mengenai, antara lain, masa, kemajuan dan keputusan kajian praklinikal kami dan ujian klinikal ADG20, termasuk masa kemas kini program masa hadapan dan permulaan, pengubahsuaian dan penyiapan kajian atau percubaan dan kerja persediaan yang berkaitan, tempoh apabila keputusan percubaan akan tersedia dan program penyelidikan dan pembangunan kami; analisis tambahan dan berterusan untuk menilai aktiviti ADG20 terhadap varian Omicron dan potensi ADG20 untuk memainkan peranan sebagai pilihan profilaksis dan juga rawatan untuk COVID-19; profil risiko/manfaat calon produk kami kepada pesakit; dan kecukupan tunai, kesetaraan tunai dan sekuriti boleh pasar kami. Kami mungkin tidak mencapai rancangan, niat atau jangkaan yang didedahkan dalam pernyataan prospektif kami dan anda tidak patut meletakkan kebergantungan tidak wajar pada pernyataan prospektif kami. Pernyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar kami berbeza secara material berbanding keputusan yang diterangkan atau tersirat oleh pernyataan prospektif, termasuk, tanpa had, kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan, ujian klinikal dan kedudukan kewangan kami, data keselamatan atau keberkesanan yang tidak dijangka diperhatikan semasa kajian praklinikal atau ujian klinikal, pengaktifan tapak percubaan klinikal atau kadar pendaftaran yang lebih rendah berbanding jangkaan, perubahan dalam persaingan yang dijangka atau sedia ada, perubahan dalam persekitaran kawal selia, dan ketidakpastian serta masa proses kelulusan kawal selia. Faktor lain yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar kami berbeza secara material daripada yang diterangkan atau tersirat dalam pernyataan prospektif dalam siaran akhbar ini diterangkan bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam Laporan Suku Tahun Adagio pada Borang 10-Q bagi suku tahun yang berakhir 30 September 2021, dan dalam laporan masa hadapan Adagio untuk difailkan dengan SEC. Risiko tersebut mungkin akan bertambah dengan pandemik COVID-19. Pernyataan prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini dibuat pada tarikh ini dan Adagio tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat tersebut kecuali diperlukan bawah undang-undang berkenaan.

  
Maklumat Hubungan: 
Maklumat Hubungan Media:Maklumat Hubungan Pelabur:
Dan Budwick, 1ABMonique Allaire, THRUST Strategic Communications
[email protected][email protected]
  

GlobeNEwswire

GlobeNewswire is one of the world’s largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.