Ingredion Incorporated Melaporkan Hasil Suku Tahun Kedua 2021

2021-08-05T14:38:41Z
 • EPS* yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun kedua 2021 masing-masing ialah $2.62 dan $2.05, berbanding EPS yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun kedua 2020 masing-masing ialah $0.98 dan $1.12.
 • EPS yang dilaporkan dan dilaraskan bagi tempoh dari permulaan tahun 2021 hingga kini masing-masing $(1.01) dan $3.90 berbanding masing-masing $2.08 dan $2.72 pada tempoh setahun yang lalu. Hasil yang dilaporkan dari permulaan tahun ini sehingga kini mencerminkan $360 juta yang dikenakan caj kerosakan akibat jualan yang berkaitan dengan operasi Syarikat di Argentina, termasuk $311 juta kerugian terjemahan terkumpul.
 • Syarikat menjangkakan EPS yang dilaraskan bagi tahun penuh 2021 berada dalam julat $6.45-$6.85.

WESTCHESTER, Ill., Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), peneraju global pembekal penyelesaian bahan kepada industri pembuatan makanan dan minuman ini melaporkan hasil bagi suku tahun kedua 2021 pada hari ini. Hasil dilaporkan adalah menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi tahun 2021 dan 2020, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

“Kami telah menyampaikan prestasi luar biasa bagi suku tahun kedua, yang menghasilkan suku tahun paling kukuh sejak 2017, dengan pendapatan operasi yang dilaporkan sebanyak $222 juta, meningkat 96% berbanding tahun sebelumnya dan pendapatan operasi yang dilaraskan sebanyak $208 juta, meningkat 64% berbanding tahun sebelumnya. Di setiap rantau, kami menyaksikan pertumbuhan jumlah dua digit daripada pemulihan permintaan merentasi semua segmen pelanggan, di samping pertumbuhan produk khusus yang kukuh. Pelaksanaan jualan kami yang kukuh dan pengurusan gabungan harga, dalam landskap rantaian bekalan yang mencabar, mengurangkan kos jagung yang semakin meningkat dan menyumbang kepada peningkatan jualan bersih kami sebanyak 31%,” kata Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion.

“Pada suku tahun dan dari awal tahun sehingga kini, kami telah mencapai pertumbuhan dua digit daripada portfolio bahan khusus kami. Kami terus memajukan Peta Jalan Pertumbuhan Pemanduan kami dengan meningkatkan keistimewaan sebagai peratusan jualan bersih kami dan melabur dalam keupayaan untuk membolehkan inovasi yang diutamakan pengguna untuk pelanggan kami. Penyepaduan KaTech dengan sistem bahan tersuai dan perkongsian Amyris kami bagi kejayaan teknologi pengurangan gula telah menempatkan kami pada kedudukan yang baik sebagai pembekal pilihan jangka panjang bagi penyelesaian bahan berasaskan bahan semula jadi yang menjadi trend terkini,” sambung Zallie.

“Disebabkan corak permintaan yang kukuh dan turun naik yang kami alami daripada pelbagai sektor pelanggan kami, kami amat terfokus untuk bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk memenuhi keperluan mereka yang berubah-ubah. Kami juga memantau peningkatan kos input dengan teliti dan mengambil tindakan sekarang untuk mengurus margin. Sementara kami menempuhi separuh tahun yang kedua, saya yakin dengan keupayaan kami untuk mengekalkan momentum jualan bersih yang kukuh, dengan perolehan tahun penuh yang kembali kepada paras pada tahun 2019,” Zallie menyimpulkan.

*Pendapatan dicairkan sesaham yang dilaraskan (“EPS yang dilaraskan”), pendapatan operasi yang dilaraskan, kadar cukai pendapatan efektif yang dilaraskan dan purata saham biasa dicairkan yang dilaraskan, yang belum lunas, ialah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat seksyen II Maklumat Kewangan Tambahan yang bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan Ringkas yang disertakan dalam siaran akhbar ini untuk penyelarasan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran GAAP yang secara langsung paling sebanding.

Pendapatan Dicairkan Sesaham (EPS)

 2Q202Q21YTD20YTD21
Reported EPS$0.98$2.62$2.08$(1.01)
Impairment/Restructuring costs$0.12$0.03$0.28$0.15
Acquisition/Integration costs$0.03$0.02$0.03$0.02
Impairment***---$5.35
Tax items and other matters-$(0.62)$0.32$(0.58)
Diluted share impact---$(0.03)
Adjusted EPS**$1.12$2.05$2.72$3.90

Faktor dianggarkan yang memberikan kesan terhadap perubahan nilai EPS Dilaporkan dan Dilaraskan

 2Q21YTD21
Margin0.40 0.73 
Volume0.38 0.36 
Foreign exchange0.07 0.08 
Other income0.03 0.07 
Total operating items0.88 1.24 
Other non-operating income0.01 0.01 
Financing costs- (0.01)
Shares outstanding(0.01)0.02 
Non-controlling interests0.01 (0.05)
Tax rate0.04 (0.03)
Total non-operating items0.05 (0.06)
Total items affecting EPS**0.93 1.18 

**Jumlah mungkin berbeza disebabkan pembundaran
*** Berkaitan usaha sama Arcor di Argentina, laporan hasil menggambarkan $360 juta aset yang dipegang untuk kos kesalahan jualan, termasuk $311 juta kerugian terjemahan kumulatif.

Sorotan Kewangan

 • Pada 30 Jun, 2021, jumlah hutang dan wang tunai termasuk pelaburan jangka masa pendek masing-masing ialah $2.2 bilion dan $549 juta berbanding dengan $2.2 bilion dan $665 juta pada 31 Disember, 2020.
 • Kos kewangan bersih bagi suku tahun kedua ialah $19 juta, sama berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu.
 • Kadar cukai efektif yang dilaporkan dan dilaraskan bagi suku tahun kedua ini masing-masing ialah 11.7 peratus dan 25.7 peratus berbanding masing-masing sebanyak 28.7 peratus dan 28.7 peratus bagi tempoh yang sama tahun lalu. Penurunan dalam kadar cukai yang dilaporkan berpunca daripada penarikbalikan akruan bagi pendapatan yang belum dikirimkan.
 • Perbelanjaan modal yang terkini ialah $102 juta, menurun sebanyak $73 juta sejak tempoh setahun yang lalu.

Ulasan Perniagaan

Ingredion Keseluruhan

$ in millions2020
Net Sales
FX
Impact
VolumePrice/mix2021
Net Sales
% change% change
excl. FX
Second Quarter1,349392301441,76231%28%
Year-to-Date2,892412232203,37617%15%

Pendapatan Operasi yang Dilaporkan

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
Acquisition /
Integration
Restructuring /
Impairment
Other2021%
change
% change
excl. FX
Second Quarter113675671522296%91%
Year-to-Date26671085-3491552-80%-83%

Pendapatan Operasi yang Dilaraskan

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
2021% change% change
excl. FX
Second Quarter12767520864%59%
Year-to-Date294710840939%37%

Jualan Bersih

 • Jualan bersih bagi suku tahun kedua dan dari permulaan tahun ini sehingga kini meningkat berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi, termasuk PureCircle dan KaTech, selain gabungan harga yang kukuh, termasuk serah semua kos jagung yang lebih tinggi. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, jualan bersih masing-masing naik 28 peratus dan 15 peratus untuk suku tahun dan yang terkini.

Pendapatan Operasi

 • Pendapatan operasi yang dilaporkan dan dilaraskan untuk suku tahun kedua masing-masing ialah $222 juta dan $208 juta, iaitu peningkatan sebanyak masing-masing 96 peratus dan 64 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Peningkatan berkenaan berpunca daripada gabungan harga yang kukuh dan jumlah yang lebih tinggi. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi yang dilaporkan dan dilaraskan masing-masing naik 91 peratus dan 59 peratus daripada tempoh yang sama tahun lalu.
 • Pendapatan operasi yang dilaporkan dan dilaraskan dari permulaan tahun hingga kini masing-masing ialah $52 juta dan $409 juta, iaitu masing-masing penurunan sebanyak 80 peratus dan peningkatan sebanyak 39 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Penurunan pendapatan operasi yang dilaporkan berpunca daripada caj pelemahan ditahan yang berkaitan dengan usaha sama Arcor di Argentina yang sebahagiannya diimbangi dengan gabungan harga yang kukuh dan jumlah yang lebih tinggi. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi yang dilaporkan dan dilaraskan masing-masing turun 83 peratus dan meningkat 37 peratus daripada tempoh yang sama tahun lalu.
 • Pendapatan operasi yang dilaporkan bagi suku tahun kedua adalah lebih tinggi daripada pendapatan operasi yang dilaraskan sebanyak $14 juta berikutan keputusan yang memihak daripada Mahkamah Agung Brazil berkaitan dengan cukai tidak langsung yang dipungut daripada 2015 hingga 2018 dan caj pemerolehan yang sebahagian kesannya diimbangi dengan kos penstrukturan semula berkaitan dengan Cost Smart.
 • Pendapatan operasi dari permulaan tahun hingga kini yang dilaporkan adalah lebih rendah berbanding pendapatan operasi yang dilaraskan sebanyak $357 juta disebabkan oleh caj pelemahan jualan yang berkaitan dengan usaha sama Arcor di Argentina.

Amerika Utara
Jualan Bersih

$ in millions2020
Net Sales
FX
Impact
VolumePrice
mix
2021
Net Sales
% change% change
excl. FX
Second Quarter84811131781,06826%25%
Year-to-Date1,81117761092,01311%10%

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
2021% change% change
excl. FX
Second Quarter10124614948%45%
Year-to-Date22635428325%24%
 • Pendapatan operasi suku kedua ialah $149 juta, peningkatan $48 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi tahun ke tahun ialah $283 juta, peningkatan $57 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi kedua-dua suku tahun dan tempoh dari awal tahun sehingga kini, peningkatan tersebut berpunca daripada gabungan harga yang menguntungkan, jumlah yang lebih tinggi dan margin jagung yang lebih baik. Peningkatan ini sebahagiannya diimbangi dengan inflasi kos pengeluaran.

Amerika Selatan
Jualan Bersih

$ in millions2020
Net Sales
FX ImpactVolumePrice
mix
2021
Net Sales
% change% change
excl. FX
Second Quarter1824226026847%45%
Year-to-Date419-193210954129%34%

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
2021% change% change
excl. FX
Second Quarter1311933154%149%
Year-to-Date39-2367387%93%
 • Pendapatan operasi suku kedua ialah $33 juta, peningkatan $20 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi tahun ke tahun ialah $73 juta, peningkatan $34 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi kedua-dua suku tahun dan tempoh dari awal tahun sehingga kini, peningkatan tersebut berpunca daripada gabungan harga yang menguntungkan. Tidak termasuk kesan pertukaran wang asing, pendapatan operasi segmen meningkat sebanyak 149 peratus dan 93 peratus masing-masing untuk suku tahun kedua dan yang terkini. Hasil untuk Argentina dicatat dalam dolar A.S. di bawah perakaunan hiper-inflasi.

Asia Pasifik
Jualan Bersih

$ in millions2020
Net Sales
FX
Impact
VolumePrice
mix
2021
Net Sales
% change% change
excl. FX
Second Quarter1871246324833%26%
Year-to-Date3762390-648328%22%

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
2021% change% change
excl. FX
Second Quarter2211249%3%
Year-to-Date42254917%11%
 • Pendapatan operasi suku kedua ialah $24 juta, naik $2 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi yang terkini adalah $49 juta, peningkatan sebanyak $7 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi kedua-dua suku tahun dan tempoh dari awal tahun sehingga kini, peningkatan tersebut dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan.

Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA)
Jualan Bersih

$ in millions2020
Net Sales
FX ImpactVolumePrice
mix
2021
Net Sales
% change% change
excl. FX
Second Quarter1321231317835%25%
Year-to-Date2861926833919%12%

Pendapatan Operasi Segmen

$ in millions2020FX
Impact
Business
Drivers
2021% change% change
excl. FX
Second Quarter21383252%42%
Year-to-Date483126331%24%
 • Pendapatan operasi suku kedua ialah $32 juta, naik $11 juta dari tempoh tahun lalu dan pendapatan operasi yang terkini adalah $63 juta, peningkatan sebanyak $15 juta dari tempoh tahun lalu. Bagi kedua-dua suku tahun dan tempoh dari awal tahun sehingga kini, peningkatan berkenaan sebahagian besarnya berpunca daripada kos bahan mentah yang lebih rendah dan gabungan harga yang menguntungkan di Pakistan dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan di Eropah.

Dividen dan Belian Semula Saham
Ingredion terus mengembalikan wang tunai kepada pemegang saham melalui dividen wang tunai dan pembelian semula saham.

Pada bulan April 2021, dividen wang tunai suku tahunan sebanyak $0.64 sesaham telah dibayar kepada pemegang saham dalam rekod pada 1 April 2021, dengan jumlah keseluruhan $43 juta, dengan membawakan bayaran dividen bagi separuh tahun pertama kepada $86 juta. Ingredion membeli semula $10 juta syer tertunggak saham biasa pada suku tahun kedua. Ini membawa jumlah pembelian semula Ingredion bagi separuh pertama 2021 kepada $24 juta.

Gambaran Setahun Penuh 2021
Syarikat menjangkakan EPS yang dilaraskan bagi tahun penuh 2021 berada dalam julat $6.45-$6.85 berbanding $6.23 bagi EPS yang dilaraskan pada tahun 2020. Jangkaan ini tidak termasuk penyepaduan berkaitan pemerolehan dan kos penstrukturan semula serta sebarang kos kerosakan yang mungkin perlu ditanggung.

Berbanding dengan tahun lalu, gambaran setahun penuh tahun 2021 adalah seperti berikut: Pendapatan operasi Amerika Utara dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal rendah hingga pertengahan digit tunggal yang dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi dan perbelanjaan pengendalian yang lebih rendah; pendapatan operasi Amerika Selatan, termasuk impak usaha sama Arcor di Argentina, dijangkakan akan meningkat kepada digit tunggal rendah yang dipacu oleh gabungan harga yang menguntungkan; pendapatan operasi Asia Pasifik dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal tinggi yang dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan; pendapatan operasi EMEA dijangka akan meningkat sebanyak dua digit yang rendah yang dipacu oleh jumlah lebih tinggi dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan; dan kos Korporat dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal rendah yang dipacu oleh pelaburan dalam keupayaan dan pusat kecemerlangan global. Syarikat menjangkakan pendapatan operasi yang dilaraskan bagi tahun penuh akan meningkat sebanyak digit tunggal pertengahan hingga digit tunggal tinggi.

Wang tunai daripada operasi untuk tahun penuh dijangkakan berada dalam julat $500 juta hingga $600 juta, yang merangkumi peningkatan modal kerja yang dijangka akibat jualan bersih dan kos jagung yang dijangka lebih tinggi. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangkakan berada dalam $330 juta hingga $350 juta.

Untuk tahun penuh, Syarikat menjangkakan kadar cukai efektif yang dilaporkan sebanyak 54 peratus hingga 58 peratus dan kadar cukai efektif yang dilaraskan sebanyak 27 peratus hingga 28 peratus.

Panggilan Persidangan dan Butiran Siaran Web
Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Selasa, 3 Ogos, 2021, pada jam 8 pagi. Waktu Tengah / 9 pagi Waktu Timur dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif, dan James Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan dalam web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Pembentangan iringan boleh diakses melalui laman web Syarikat dan akan tersedia untuk dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Main semula akan tersedia untuk masa terhad di https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) yang beribu pejabat di subbandar Chicago ialah peneraju global pembekal penyelesaian bahan yang berkhidmat untuk pelanggan di lebih daripada 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2020 sebanyak $6 bilion, Syarikat memproses biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan tumbuhan lain untuk menjadi penyelesaian bahan tambah nilai untuk industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan industri lain. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk maklumat lanjut dan berita terkini tentang Syarikat.

Pernyataan Prospektif

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Syarikat memaksudkan pernyataan prospektif untuk dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Pernyataan prospektif termasuk, antara lainnya, pernyataan jangkaan EPS terlaras bagi tahun penuh 2021, pendapatan operasi yang dilaraskan, wang tunai daripada operasi, perbelanjaan modal dan kadar cukai yang dilaporkan dan efektif, selain pernyataan lain berkenaan prospek masa hadapan Syarikat atau keadaan kewangan, jualan bersih, pendapatan operasi, jumlah, kos korporat, kadar cukai, perbelanjaan modal, perbelanjaan atau item kewangan yang lain, sebarang pernyataan berkaitan prospek Syarikat atau operasi masa hadapan, termasuk rancangan atau strategi pengurusan dan objektif yang telah dibuat sebelumnya dan sebarang tanggapan, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari perkara yang disebut di atas.

Pernyataan ini kadangkala dapat dikenal pasti melalui penggunaan perkataan prospektif, seperti “mungkin,” “akan,” “perlu,” “menantikan,” “menganggap,” “yakin,” “merancang,” “mengunjurkan,” “menganggar,” “mengharap,” “berniat,” “terus,” “proforma,” “meramal,” “menjangka”, “mendorong,” “peluang,” “potensi,” “sementara” atau ungkapan lain yang serupa atau negatif. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam siaran berita ini atau dirujuk dalam atau digabungkan oleh rujukan ke dalam siaran akhbar ini ialah “pernyataan prospektif.”

Pernyataan ini berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diperingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Hasil dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat oleh pernyataan ini berdasarkan pelbagai faktor, termasuk impak berterusan COVID-19 kepada permintaan produk kami dan hasil kewangan kami; keutamaan penggunaan yang berubah berkaitan dengan sirap jagung fruktosa tinggi dan produk lain keluaran kami; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan, pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah geografi dan negara di lokasi kami membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kami, termasuk, terutamanya keadaan ekonomi, mata wang dan politik di Amerika Selatan dan keadaan ekonomi dan politik di Eropah, dan kesan faktor ini terhadap jumlah jualan, harga produk dan kemampuan kami untuk mengutip wang belum terima daripada pelanggan; prestasi kewangan masa depan industri utama yang kami sediakan dan yang kami peroleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, dan pembuatan bir; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; kemampuan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu dengan kadar atau kualiti yang mencukupi untuk mendapatkan penerimaan pasaran; peningkatan tekanan persaingan dan/atau pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga produk utama dan produk bersama, terutamanya minyak jagung; ketersediaan bahan mentah, termasuk kanji kentang, ubi kayu, gam Arab dan jenis jagung tertentu yang menjadi asas beberapa produk kami, kemampuan kami untuk memindahkan kemungkinan kenaikan kos jagung atau bahan mentah lain kepada pelanggan; kos dan ketersediaan tenaga, termasuk isu tenaga di Pakistan; kemampuan kami untuk mengawal kos, mencapai belanjawan dan mewujudkan sinergi yang diharapkan, termasuk yang berkenaan dengan kemampuan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada waktunya dan mengikut belanjawan, dan melaksanakan penjimatan yang dijangkakan di bawah program Cost Smart kami serta berkenaan dengan pengangkutan dan kos penghantaran; kelakuan pasaran kewangan dan modal, dan berhubung kesan turun naik mata wang asing, turun naik kadar faedah dan pertukaran serta turun naik pasaran dan risiko berkaitan dengan perlindungan nilai terhadap turun naik tersebut; kemampuan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan atau pakatan strategik dengan syarat yang baik serta kemampuan untuk berjaya menyepadukan perniagaan yang diperoleh atau melaksanakan dan mengekalkan pakatan strategik serta mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas; kesukaran operasi di kemudahan pembuatan kami; kesan caj pelemahan terhadap nama baik atau aset berpanjangan kami; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; kemampuan kami untuk mengekalkan perhubungan buruh yang memuaskan; kesan terhadap perniagaan kami semasa bencana alam, peperangan, atau tindakan permusuhan, ancaman atau tindakan keganasan, tercetusnya wabak atau berlarutannya pandemik seperti COVID-19, atau kejadian perkara signifikan lain di luar kawalan kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan dengan peraturan alam sekitar; kemungkinan kesan perubahan iklim; pelanggaran keselamatan berhubung sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; kemampuan kami untuk mengumpulkan dana untuk pertumbuhan dan peluasan masa hadapan; kemudahubahan dalam pasaran stok dan faktor lain yang boleh memberikan kesan secara buruk kepada harga stok kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan kemampuan kami untuk memulihkan kelemahan bahan tepat pada masanya dalam kawalan dalaman kami pada pelaporan kewangan.

Pernyataan prospektif kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk penerangan lanjut berkenaan risiko ini dan risiko lain, lihat “Faktor Risiko” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan dalam laporan kami yang berikutnya pada Borang 10-Q dan 8-K yang telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Condensed Consolidated Statements of Income (Loss)
(Unaudited)
          
(in millions, except per share amounts) Three Months Ended
June 30,
 Change
%
 Six Months Ended
June 30,
 Change
%
   2021  2020     2021  2020   
Net sales $1,762 $1,349  31% $3,376 $2,892  17%
Cost of sales  1,395  1,078     2,658  2,298   
Gross profit  367  271  35%  718  594  21%
           
Operating expenses  167  147  14%  320  301  6%
Other (income) expense, net  (26) -     (28) 2   
Restructuring/impairment charges  4  11     374  25   
Operating income  222  113  96%  52  266  (80%)
Financing costs, net  19  19     38  37   
Other, non-operating (income), net  (2) -     (3) (1)  
Income before income taxes  205  94  118%  17  230  (93%)
Provision for income taxes  24  27     79  85   
Net income (loss)  181  67  170%  (62) 145  (143%)
Less: Net income attributable to non-controlling interests  3  1     6  4   
Net income (loss) attributable to Ingredion $178 $66  170% $(68)$141  (148%)
           
           
Earnings per common share attributable to Ingredion          
common shareholders:          
           
Weighted average common shares outstanding:          
Basic  67.2  67.2     67.3  67.2   
Diluted  67.9  67.6     67.3  67.7   
           
Earnings (loss) per common share of Ingredion:          
Basic $2.65 $0.98  170% ($1.01)$2.10  (148%)
Diluted $2.62 $0.98  167% ($1.01)$2.08  (149%)


Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Condensed Consolidated Balance Sheets
 
  (in millions, except share and per share amounts)June 30,
2021
 December 31,
2020
   (Unaudited)  
      
Assets    
 Current assets   
  Cash and cash equivalents$542  $665 
  Short-term investments 7   - 
  Accounts receivable – net 1,140   1,011 
  Inventories 1,054   917 
  Prepaid expenses 70   54 
 Total current assets 2,813   2,647 
      
  Property, plant and equipment – net 2,386   2,455 
  Goodwill 913   902 
  Other intangible assets – net 431   444 
  Operating lease assets 189   173 
  Deferred income tax assets 27   23 
  Other assets 339   214 
Total assets$7,098  $6,858 
      
Liabilities and equity   
 Current liabilities   
  Short-term borrowings 72  $438 
  Accounts payable and accrued liabilities 1,029   1,020 
 Total current liabilities 1,101   1,458 
      
  Non-current liabilities 225   227 
  Long-term debt 2,129   1,748 
  Non-current operating lease liabilities 152   136 
  Deferred income tax liabilities 214   217 
  Liabilities held for sale 335   - 
 Total liabilities 4,156   3,786 
      
  Share-based payments subject to redemption 28   30 
  Redeemable non-controlling interests 70   70 
      
 Equity    
 Ingredion stockholders' equity:   
  Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued -   - 
  Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at June 30, 2021 and December 31, 2020 1   1 
  Additional paid-in capital 1,154   1,150 
  Less: Treasury stock (common stock; 10,808,504 and 10,795,346 shares at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,029)  (1,024)
  Accumulated other comprehensive loss (1,106)  (1,133)
  Retained earnings 3,802   3,957 
 Total Ingredion stockholders' equity 2,822   2,951 
 Non-redeemable non-controlling interests 22   21 
 Total equity 2,844   2,972 
      
Total liabilities and equity$7,098  $6,858 


Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
 
   For the Six Months
Ended June 30,
(in millions)  2021   2020 
      
Cash provided by operating activities:    
 Net (loss) income $(62) $145 
 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:    
 Depreciation and amortization  103   106 
 Mechanical stores expense  27   26 
 Deferred income taxes  (21)  (2)
 Assets held for sale impairment  360   - 
 Margin accounts  (20)  (18)
 Changes in other trade working capital  (221)  12 
 Other  (37)  25 
 Cash provided by operating activities  129   294 
      
Cash used for investing activities:    
 Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals  (102)  (175)
 Payments for acquisitions, net of cash acquired  (40)  - 
 Investment in a non-consolidated affiliate  (11)  (6)
 Short-term investments  (4)  3 
 Cash used for investing activities  (157)  (178)
      
Cash (used for) provided by financing activities:    
 Proceeds from borrowings (payments on), net  14   777 
 Debt issuance costs  -   (9)
 Repurchases of common stock, net  (24)  - 
 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements  9   2 
 Dividends paid, including to non-controlling interests  (93)  (87)
 Cash (used for) provided by financing activities  (94)  683 
      
 Effect of foreign exchange rate changes on cash  (1)  (16)
 (Decrease) increase in cash and cash equivalents  (123)  783 
 Cash and cash equivalents, beginning of period  665   264 
 Cash and cash equivalents, end of period $542  $1,047 


Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
               
I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income 
               
(in millions, expect for percentages) Three Months Ended
June 30,
  Change Six Months Ended
June 30,
 ChangeChange
   2021   2020  ChangeExcl. FX  2021   2020  %Excl. FX
Net Sales              
North America $1,068  $848  26%25% $2,013  $1,811  11%10%
South America  268   182  47%45%  541   419  29%34%
Asia-Pacific  248   187  33%26%  483   376  28%22%
EMEA  178   132  35%25%  339   286  19%12%
Total Net Sales $1,762  $1,349  31%28% $3,376  $2,892  17%15%
               
Operating Income              
North America $149  $101  48%45% $283  $226  25%24%
South America  33   13  154%149%  73   39  87%93%
Asia-Pacific  24   22  9%3%  49   42  17%11%
EMEA  32   21  52%42%  63   48  31%24%
Corporate  (30)  (30) 0%0%  (59)  (61) 3%3%
Sub-total  208   127  64%59%  409   294  39%37%
Acquisition/integration costs  (4)  (3)     (5)  (3)   
Equity method acquisition charges  7   -      7   -    
Restructuring/impairment charges  (4)  (11)     (14)  (25)   
Assets held for sale impairment  -   -      (360)  -    
Other matters  15   -      15   -    
Total Operating Income $222  $113  96%91% $52  $266  (80%)(83%)
               

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambahkan hasil kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip Perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) A.S., kami menggunakan ukuran kewangan sejarah bukan GAAP yang tidak termasuk item GAAP tertentu, seperti kos pemerolehan dan penyepaduan, kos rosot dan penstrukturan semula, peruntukan cukai (manfaat) Mexico serta sesetengah item khas yang lain. Kami biasanya menggunakan istilah “dilaraskan” semasa merujuk kepada amaun bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Melalui pendedahan tentang ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berniat untuk memberikan perbandingan yang bermakna dan konsisten berkenaan hasil dan arah aliran operasi kami bagi tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi kami yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan aliran arah yang menjejaskan perniagaan kami apabila dilihat dengan hasil GAAP kami. Ukuran bukan GAAP ini perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP. Oleh itu, maklumat berkenaan tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyelarasan setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling dapat dibandingkan tersedia dalam jadual berikut. 

Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to
Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
            
 Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended
 June 30, 2021 June 30, 2020 June 30, 2021 June 30, 2020
 (in
millions)
Diluted
EPS
 (in
millions)
Diluted
EPS
 (in
millions)
Diluted
EPS
 (in
millions)
Diluted
EPS
            
Net income (loss) attributable to Ingredion$178 $2.62  $66 $0.98  $(68)$(1.01) $141 $2.08 
            
Add back:           
            
Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and six months ended June 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2020 (i) 4  0.06   2  0.03   5  0.06   2  0.03 
            
Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $3 million for the three and six months ended June 30, 2021 (ii) (3) (0.04)  -  -   (3) (0.04)  -  - 
            
Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $2 million and $4 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively, and $3 million and $6 million for the three and six months ended June 30, 2020, respectively (iii) 2  0.03   8  0.12   10  0.15   19  0.28 
            
Assets held for sale impairment, net of $ - million of income tax benefit for the three and six months ended June 30, 2021 (iv) -  -   -  -   360  5.35    
            
Other matters, net of income tax expense of $5 million for the three and six months ended June 30, 2021 (v) (10) (0.15)  -  -   (10) (0.15)  -  - 
            
Tax (benefit) provision - Mexico (vi) (4) (0.06)  -  -   (1) (0.01)  22  0.32 
            
Other tax matters (vii) (28) (0.41)  -  -   (28) (0.42)  -  - 
            
Diluted share impact (viii) -  -   -  -   -  (0.03)  -  - 
            
Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion$139 $2.05  $76 $1.12  $265 $3.90  $184 $2.72 
            
Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Nota

(i) Semasa tiga dan enam bulan yang tamat pada 30 Jun, 2021, Syarikat telah merekodkan kos sebelum cukai sebanyak $4 juta dan $5 juta, masing-masing bagi kos pemerolehan dan penyepaduan, khususnya yang berkaitan dengan pemerolehan dan penyepaduan perniagaan yang diperoleh daripada PureCircle Limited, KaTech, dan Verdient Foods, Inc. Dalam tempoh tiga dan enam bulan yang berakhir pada 30 Jun, 2020, Syarikat mencatatkan $3 juta kos sebelum cukai yang berkaitan terutamanya dengan pemerolehan dan penyepaduan perniagaan yang diperoleh daripada PureCircle Limited. Kos pemerolehan dan penyepaduan yang dinyatakan dalam jadual "penyesuaian pendapatan bersih dilaraskan yang disebabkan jadual Ingredion" ialah kos bersih yang dikaitkan dengan faedah yang tidak mengawal.

(ii) Dalam tempoh tiga dan enam bulan berakhir 30 Jun 2021, Syarikat telah mencatatkan manfaat sebelum cukai sebanyak $7 juta yang berkaitan dengan penyertaan usaha sama dengan Amyris, Inc. (“Amyris”). Sebagai sebahagian daripada usaha sama ini, Syarikat mendapat hak pemerdagangan eksklusif terhadap rebaudiosid M dengan pemanis fermentasi (“Reb M”) milik Amyris, pelesenan eksklusif teknologi pengeluaran Reb M Amyris dan kepentingan 31 peratus pemilikan dalam usaha sama pengeluaran Reb M. Sebagai pertukaran untuk pemilikan dalam usaha sama ini, Ingredion menyumbang $28 juta jumlah pertimbangan yang termasuk $10 juta wang tunai dan lesen harta intelektual yang tidak eksklusif dan pertimbangan lain yang bernilai $18 juta. Urus niaga ini menghasilkan $8 juta dalam Perbelanjaan (pendapatan) lain, jumlah bersih direkodkan dalam Penyata Ringkas Pendapatan Disatukan (Kerugian) sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021. Perolehan $8 juta termasuk $18 juta pendapatan lain yang berkaitan dengan sumbangan lesen harta intelektual tidak eksklusif dan pertimbangan lain yang disumbangkan oleh Ingredion kepada usaha sama, diimbangi bayaran wang tunai $10 juta yang dibuat oleh Ingredion kepada Amyris untuk hak eksklusif terhadap lesen teknologi pengeluaran Reb M daripada Amyris. Untung urus niaga sebahagiannya diimbangi dengan $1 juta caj pemerolehan. Tambahan lagi, caj pemerolehan kaedah ekuiti yang dinyatakan dalam jadual "penyesuaian pendapatan bersih dilaraskan yang disebabkan oleh Ingredion" ialah jumlah bersih daripada laba pemerolehan yang disebabkan oleh kepentingan tidak mengawal berjumlah $1 juta.

(iii) Sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021, Syarikat mencatatkan sebanyak $4 juta bayaran berkaitan penstrukturan semula sebelum cukai yang terdiri daripada $4 juta kos berkaitan pekerja dan lain-lain, termasuklah perkhidmatan profesional yang berkaitan dengan program SG&A Cost Smart serta $5 juta perbelanjaan berkaitan penstrukturan semula, terutamanya di Amerika Utara sebagai sebahagian daripada program Kos jualan Cost Smart. Caj program Kos jualan Cost Smart diimbangi dengan untung $5 juta daripada jualan tanah dan bangunan di Stockton, California dalam tempoh tersebut. Sepanjang enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021, Syarikat telah merekodkan caj sebanyak $14 juta bagi penstrukturan semula sebelum cukai yang terdiri daripada $9 juta berkaitan pekerja dan kos lain, termasuk perkhidmatan profesional, yang berkaitan dengan program SG&A Cost Smart, $8 juta caj berkaitan penstrukturan semula sebagai sebahagian daripada program Kos jualan Cost Smart, terutamanya di Amerika Utara, juga $2 juta kos berkaitan pekerja dan penstrukturan semula lain yang berkaitan dengan urus niaga usaha sama Arcor yang dijangka akan ditutup dalam suku tahun ketiga 2021. Bayaran Program kos jualan Cost Smart sebahagiannya diimbangi dengan perolehan $5 juta daripada jualan tanah dan bangunan di Stockton, California dalam tempoh tersebut.

Sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2020, Syarikat mencatatkan $11 juta bayaran penstrukturan semula/rosot nilai sebelum cukai yang terdiri daripada $6 juta perbelanjaan berkaitan penstrukturan semula terutamanya di APAC dan Amerika Utara sebagai sebahagian daripada Program kos jualan Cost Smart dan sebanyak $5 juta kos berkaitan pekerja dan lain-lain, termasuklah perkhidmatan profesional yang berkaitan dengan program SG&A Cost Smart. Sepanjang enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2020, Syarikat mencatatkan $25 juta bayaran penstrukturan semula/rosot nilai sebelum cukai yang terdiri daripada $15 juta perbelanjaan berkaitan penstrukturan semula terutamanya di APAC dan Amerika Utara sebagai sebahagian daripada Program kos jualan Cost Smart dan sebanyak $10 juta kos berkaitan pekerja dan lain-lain, termasuklah perkhidmatan profesional yang berkaitan dengan program SG&A Cost Smart.

(iv) Dalam tempoh tiga bulan yang berakhir pada 31 Mac 2021, Syarikat telah mencatatkan $360 juta caj pelemahan jualan yang dimiliki berkaitan usaha sama Arcor. Caj pelemahan menunjukkan penurunan nilai kepada nilai saksama anggaran bagi sumbangan aset dan liabiliti Argentina, Chile dan Uruguay yang akan disumbangkan kepada usaha sama Arcor. Caj pelemahan mencerminkan penurunan nilai sebanyak $49 juta bagi aset bersih yang disumbangkan kepada nilai adil yang dipersetujui dan elaun penilaian $311 juta untuk kerugian terjemahan terkumpul berkaitan aset bersih ini yang akan dilepaskan daripada Kerugian Menyeluruh Lain yang Terkumpul pada kunci kira-kira pada akhir urus niaga.

(v) Pada bulan Mei 2021, Mahkamah Agung Brazil telah mengeluarkan keputusan mereka berkaitan dengan pengiraan cukai tidak langsung tertentu dan keputusan itu mengesahkan keputusan mahkamah rendah yang telah diterima oleh Syarikat dalam tahun-tahun sebelumnya dan memastikan bahawa Syarikat layak menerima kredit cukai yang direkodkan sebelumnya. Mahkamah Agung juga memastikan bahawa Syarikat berhak mendapat $15 juta kredit tambahan sejak tempoh 2015 hingga 2018 yang sebelum ini menunggu keputusan akhir mahkamah. Syarikat merekodkan kredit tambahan sebanyak $15 juta sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021 dalam Pendapatan Lain (perbelanjaan), bersih dalam Penyata Ringkas Pendapatan Disatukan.

(vi) Item cukai mewakili kesan penggunaan dolar A.S. oleh Syarikat sebagai mata wang fungsian bagi anak syarikatnya di Mexico. Kadar cukai efektif Mexico sangat dipengaruhi oleh pengukuran semula penyata kewangan peso Mexico ke dalam dolar A.S. Syarikat mencatatkan manfaat cukai sebanyak $4 juta dan $0 juta masing-masing untuk tiga bulan berakhir pada 30 Jun 2021 dan 2020 dan manfaat cukai sebanyak $1 juta dan peruntukan cukai sebanyak $22 juta bagi enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021 dan 2020 masing-masing, hasil pergerakan mata wang peso Mexico terhadap dolar A.S. dalam tempoh tersebut.

(vii) - Ini berkaitan dengan penarikbalikan liabiliti cukai yang berkaitan dengan pendapatan tertentu yang tidak dikirimkan, pelarasan cukai untuk penyusunan semula antara syarikat dan hasil cukai bagi penambahan balik bukan GAAP di atas.

(viii) Jika pendapatan bersih GAAP adalah negatif dan Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP adalah positif, purata syer biasa tercair dilaraskan yang berwajaran akan merangkumi mana-mana pilihan, unit syer terhad atau syer prestasi yang sebaliknya akan menjadi instrumen dilutif menggunakan kaedah stok perbendaharaan, sehingga kesan pelarasan ini adalah anti-dilutif. Semasa enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021 kesan syer dilutif tambahan bagi instrumen ini ialah 0.6 juta syer bagi saham biasa yang setara. Purata syer berwajaran dicair belum lunas sebanyak 67.3 juta akan meningkat sehingga purata syer biasa berwajaran dicair belum lunas sebanyak 67.9 juta untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021. Tiada kesan kepada tiga bulan yang berakhir pada 30 Jun 2021 mahupun tiga atau enam bulan yang berakhir pada 30 Jun 2020.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income
(Unaudited)
      
 Three Months Ended Six Months Ended
 June 30, June 30,
(in millions, pre-tax) 2021  2020   2021  2020 
      
Operating income$222 $113  $52 $266 
      
Add back:     
      
Acquisition/integration costs (i) 4  3   5  3 
      
Equity method acquisition charges (ii) (7) -   (7) - 
      
Restructuring/impairment charges (iii) 4  11   14  25 
      
Assets held for sale impairment (iv) -  -   360  - 
      
Other matters (v) (15) -   (15) - 
      
Non-GAAP adjusted operating income$208 $127  $409 $294 
              
For notes (i) through (v), see notes (i) through (v) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.


II. Maklumat Bukan GAAP (bersambung)            
             
Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate
(Unaudited)
             
  Three Months Ended June 30, 2021 Six Months Ended June 30, 2021
  Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income
(in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b)Tax Rate (b / a) Income Taxes (a)Income Taxes (b)Tax Rate (b / a)
             
As Reported $205  $24  11.7% $17  $79  464.7%
             
Add back:            
             
Acquisition/integration costs (i)  4   -     5   -   
             
Equity method acquisition charges (ii)  (7)  (4)    (7)  (4)  
             
Restructuring/impairment charges (iii)  4   2     14   4   
             
Assets held for sale impairment (iv)  -   -     360   -   
             
Other matters (v)  (15)  (5)    (15)  (5)  
             
Tax item - Mexico (vi)  -   4     -   1   
             
Other tax matters (vii)  -   28     -   28   
             
Adjusted Non-GAAP $191  $49  25.7% $374  $103  27.5%
             
             
             
  Three Months Ended June 30, 2020 Six Months Ended June 30, 2020
  Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income
(in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b)Tax Rate (b / a) Income Taxes (a)Income Taxes (b)Tax Rate (b / a)
             
As Reported $94  $27  28.7% $230  $85  37.0%
             
Add back:            
             
Acquisition/integration costs (i)  3   1     3   1   
             
Restructuring/impairment charges (iii)  11   3     25   6   
             
Tax item - Mexico (vi)  -   -     -   (22)  
             
Adjusted Non-GAAP $108  $31  28.7% $258  $70  27.1%
             
Bagi nota (i) hingga (vii), lihat nota (i) hingga (vii) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Dilaraskan.


II. Maklumat Bukan GAAP (bersambung)    
     
Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Reconciliation of Anticipated GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS")
to Anticipated Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS")
(Unaudited)
     
  Anticipated EPS Range
  for Full Year 2021
  Low End High End
GAAP EPS $1.51  $1.91 
     
Add:    
     
Acquisition/integration costs (i)  0.06   0.06 
     
Equity method acquisition charges (ii)  (0.04)  (0.04)
     
Restructuring/impairment charges (iii)  0.15   0.15 
     
Assets held for sale impairment (iv)  5.35   5.35 
     
Other matters (v)  (0.15)  (0.15)
     
Tax benefit (provision) (vi)  (0.01)  (0.01)
     
Other tax matters (vii)  (0.42)  (0.42)
     
Adjusted EPS $6.45  $6.85 
     
Perkara di atas merupakan penyesuaian EPS dicairkan bagi tahun penuh 2021 yang kami jangkakan terhadap EPS dicairkan yang dilaraskan bagi tahun penuh 2021 yang kami jangkakan. Amaun di atas mungkin tidak menggambarkan caj akan datang, kos dan/atau perolehan tertentu yang sememangnya sukar untuk diramalkan dan dianggarkan disebabkan pemasaan, kesan dan/atau kepentingan yang tidak diketahui. Amaun ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kos pemerolehan dan penyepaduan, kos rosot nilai dan penstrukturan semula serta item khas tertentu yang lain. Kami biasanya mengecualikan item ini daripada panduan EPS kami yang dilaraskan. Atas sebab-sebab ini, kami lebih yakin dengan keupayaan kami meramalkan EPS dilaraskan berbanding keupayaan kami meramalkan EPS GAAP.
     
Bagi item (i) hingga (vii), lihat nota kaki yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP (Kerugian) yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Dilaraskan.

    
 


II. Maklumat Bukan GAAP (bersambung)     
      
Ingredion Incorporated ("Ingredion")
Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR")
to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR")
(Unaudited)
      
  Anticipated Effective Tax Rate Range 
  for Full Year 2021 
  Low End High End 
GAAP ETR 54.0 %58.0 %
      
Add:     
      
Acquisition/integration costs (i) 0.0 %0.0 %
      
Equity method acquisition charges (ii) (0.6)%(0.6)%
      
Restructuring/impairment charges (iii) 0.8 %0.8 %
      
Assets held for sale impairment (iv) 0.0 %0.0 %
      
Other matters (v) (0.8)%(0.8)%
      
Tax item - Mexico (vi) 1.0 %(0.6)%
      
Other tax matters (vii) 4.2 %5.1 %
      
Impact of adjustment on Effective Tax Rate (viii) (31.6)%(33.9)%
      
Adjusted ETR 27.0 %28.0 %

Perkara di atas merupakan penyesuaian GAAP ETR tahun penuh 2021 yang kami jangkakan terhadap ETR dilaraskan tahun penuh 2021 yang kami jangkakan. Amaun di atas mungkin tidak menggambarkan caj akan datang, kos dan/atau perolehan tertentu yang sememangnya sukar untuk diramalkan dan dianggarkan disebabkan pemasaan, kesan dan/atau kepentingan yang tidak diketahui. Amaun ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kos pemerolehan dan penyepaduan, kos rosot nilai dan penstrukturan semula serta item khas tertentu yang lain. Kami biasanya mengecualikan item ini daripada panduan ETR kami yang dilaraskan. Atas sebab-sebab ini, kami lebih yakin dengan keupayaan kami meramalkan ETR dilaraskan berbanding keupayaan kami meramalkan ETR GAAP.

Bagi item (i) hingga (vii), lihat nota kaki yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP (Kerugian) yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Dilaraskan Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Dilaraskan.

(viii) Kesan kadar cukai secara tidak langsung selepas item (i) hingga (vii).  

ORANG HUBUNGAN:
Pelabur: Tiffany Willis, 708-551-2592
Media: Becca Hary, 708-551-2602

 


GlobeNEwswire

GlobeNewswire is one of the world’s largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.