Dari Laporan SC kepada Impak microLEAP: Pemimpin Berani dalam Revolusi Fintech untuk Keterlibatan Kewangan

Dari Laporan SC kepada Impak microLEAP: Pemimpin Berani dalam Revolusi Fintech untuk Keterlibatan Kewangan

Artikel disumbang oleh Tunku Danny Nasaifuddin Muzaffar, Founder, and CEO of microLEAP

Sebagai platform P2P (Peer-to-Peer) Pembiayaan pertama di Malaysia yang menawarkan pembiayaan Patuh-Syariah dan Konvensional, microLEAP berkomitmen sepenuhnya untuk memimpin keterlibatan kewangan dan inovasi. Selaras dengan Laporan Tahunan 2023 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang menekankan pertumbuhan alternatif pembiayaan yang signifikan sebanyak 27.8%, microLEAP berdiri sebagai pemimpin dalam penganjakan paradigma ini, terutamanya dalam bidang pembiayaan patuh Syariah. Ini menunjukkan komitmen kami yang teguh dalam memenuhi pelbagai keutamaan pelabur sambil memastikan pematuhan undang-undang dan kebolehpercayaan di bawah pengawasan ketat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Komitmen microLEAP terhadap pembiayaan patuh Shariah telah terbukti sejak penubuhannya, mencerminkan kesungguhan untuk memenuhi pelbagai kehendak pelabur sambil memastikan pematuhan undang-undang yang teguh. Komitmen ini diperkuat oleh pertumbuhan yang ketara dalam pembiayaan patuh Shariah dalam industri pada tahun 2023, dengan jumlah dana yang dikumpulkan mencecah RM524.8 juta, peningkatan yang ketara dari RM140.8 juta pada tahun 2022, yang kebanyakannya disebabkan oleh lonjakan aktiviti pembiayaan P2P.

“Untuk memacu pertumbuhan mampan dalam sektor fintech, adalah penting untuk memberi keutamaan kepada pendidikan pelabur dan kejelasan,” kata Tunku Danny Nasaifuddin Muzaffar, Pengasas dan Ketua Eksekutif microLEAP. “Dengan memberdayakan pelabur dengan pengetahuan dan memupuk budaya kepercayaan, kami membuka jalan untuk ekosistem kewangan yang lebih tahan lama dan inklusif.”

Jumlah Pemberian Pembiayaan Meningkat dengan Pesat:

Peningkatan yang mendadak dalam jumlah pembiayaan disertakan menunjukkan prestasi luar biasa microLEAP dalam tempoh beberapa tahun, meningkat sebanyak 101.4%. Dari RM30,909,500.00 pada tahun 2022, microLEAP meneruskan langkah dengan menyalurkan RM62,177,800.00 pada tahun 2023, menandakan alur pertumbuhan yang mengagumkan. Sementara industri mengalami peningkatan yang baik sebanyak 27.8% dalam pembiayaan disertakan, pertumbuhan microLEAP jauh melebihi angka ini, memperlihatkan keupayaan kita untuk melebihi standard pasaran dan menetapkan piawaian baru untuk kejayaan dalam landskap pembiayaan P2P.

Matthew Fernandez, Ketua Pegawai Operasi di microLEAP, menekankan, “Perjalanan untuk mencapai tonggak RM100 juta pada Disember 2023, sejak Oktober 2019, bukanlah perkara mudah. Ia menunjukkan komitmen kami yang teguh kepada kecemerlangan dan membuktikan kepercayaan yang mendalam yang diberikan oleh pelabur dan rakan kongsi kami.”

Purata Jumlah Pembiayaan Merefleksikan Kepercayaan Pelabur:

Jumlah purata pembiayaan yang disalurkan oleh microLEAP menunjukkan peningkatan yang ketara, menunjukkan kepercayaan pelabur yang semakin berkembang terhadap keupayaan platform. Pada tahun 2022, jumlah purata pembiayaan adalah sebanyak RM339,664.84, yang meningkat sebanyak 57.9% kepada RM536,015.52 pada tahun 2023. Sebaliknya, industri menyaksikan 67% kempen Pembiayaan P2P terdiri daripada jumlah pengumpulan dana yang lebih kecil, kira-kira RM50,000, menyoroti trend yang dominan ke arah pelaburan dalam skala yang lebih kecil. Perbezaan yang ketara ini menunjukkan keupayaan microLEAP untuk menarik pelaburan yang lebih besar dan mencerminkan kepercayaan yang diletakkan oleh pelabur dalam platform ini, dengan demikian memperkasakan kesannya terhadap ekosistem keusahawanan.

Tempoh Purata Pendek Merefleksikan Kecekapan:

Berdasarkan Laporan Tahunan Suruhanjaya Sekuriti, trend industri menunjukkan keutamaan untuk nota pelaburan jangka pendek, dengan 54% mempunyai tempoh kurang dari 3 bulan. Sebaliknya, microLEAP telah menunjukkan kecekapan yang luar biasa dengan mengurangkan tempoh purata pembiayaan yang disediakan dari 19 bulan pada tahun 2022 kepada hanya 11 bulan pada tahun 2023. Ini menunjukkan keanjalan microLEAP dalam memenuhi keperluan pembiayaan perniagaan dan sejajar dengan keutamaan pelabur. Melihat ke hadapan, microLEAP mungkin akan terus menawarkan nota tempoh yang lebih pendek, memastikan pulangan lebih cepat bagi pelabur dan meningkatkan likuiditi keseluruhan dalam landskap pembiayaan P2P.

Untuk menangani kebimbangan sekitar penipuan pelaburan yang meningkat sebanyak 321% menurut Laporan Tahunan SC, terutamanya yang memberi kesan kepada pelabur lelaki, microLEAP memberi keutamaan kepada inisiatif pendidikan pelabur, membekalkan pelabur dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk menavigasi landskap kewangan dengan selamat. Kami mengakui kepentingan membina kepercayaan dan kejelasan dalam ekosistem kami, menjaga kepentingan pelabur dan perniagaan.

Pusat kepada operasi kami adalah fokus kepada inovasi teknologi dan transformasi digital, meningkatkan pengalaman pengguna sambil mengekalkan standard keselamatan dan aksesibiliti yang tertinggi. “Inovasi adalah intipati DNA microLEAP,” kata Zackrey Omar, Ketua Strategi di microLEAP. “Dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama strategik, kami terus memacu penyelesaian yang memberi impak yang memberdayakan perniagaan dan pelabur, membentuk masa depan fintech di Malaysia.”

Melalui kerjasama strategik bersama agensi kerajaan seperti SME Corp, MTDC, dan Halal Development Corporation (HDC), microLEAP menguatkuasakan impaknya, memacu pertumbuhan ekonomi, menyokong PMKS, dan memajukan penyelesaian Fintech Islam.

Melihat ke hadapan, microLEAP kekal komited dalam usaha untuk pertumbuhan mampan, mendorong keterlibatan kewangan, dan mempromosikan amalan pelaburan yang bertanggungjawab. Dengan tumpuan berterusan kepada pematuhan undang-undang, inovasi, dan perlindungan pelabur, microLEAP bersedia untuk membentuk landskap fintech, memastikan semua pihak berkuasa dalam perjalanan ke arah kemakmuran dan kejayaan ekonomi.

© 2023 BlackButterfly DesignArts